Information Bonus Malus 2021

Den 1 juli 2018 trädde Bonus/Malus i kraft. Det nya skattesystemet som förändrar både fordonskatten för personbilsägare och för tjänstebilsföraren. 1 januari 2020 kom nya förändringar som höjde gränsen för att få ta del av klimatbonus på nya bilar samt även en skattehöjning på bensin och dieselbilar. 1 april 2021 kommer nästa förändring. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig.

Bonus malus system
Vad är bonus malus? Det kommer från latin och översätts till god respektive ond. Bonus malus betyder i praktiken att bilar med mindre utsläpp får ”bonus” medan de som släpper ut mer får betala en
förhöjd fordonsskatt = ”malus”.

De nya reglerna gäller enbart bilar som tas i trafik för första gången efter 1 april 2021 . Bilar som redan är i trafik tidigare påverkas inte av förändringarna.

Från och med 1 april 2021
Kort sagt kan man säga att förändringen kommer göra alla bilar dyrare i drift förutom de rena elbilarna. Resterande drivlinor får antingen reducerat bidrag eller ökad skatt. Varför? Transportsektorns mål är att minska utsläppen i Sverige med 70 procent till 2030. Bonus-malus-systemet är en viktig bidragande faktor till att nå detta. Transporter inrikes står för cirka en tredjedel av hela landets utsläpp av växthusgaser. Ska målet med att minska utsläppen med 70% kunna nås behöver dessa förändringar ske.

Bonus malus bensin- och dieselbilar
Väljer du att köpa en ny bensin- eller dieselbil efter 1 april 2021 är bilskatten på dessa bilar förhöjd med 30 till 50 procent. Den nya malusskatten 107 kr per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning över 90 gram och upp till 130 gram. Släpper bilen ut mer än 130 gram blir beloppet istället 132 kr per gram.

Bonus malus hybridbilar
De bilar med laddhybrid som drivlina kunde innan få en bonus upp till 60 000 kr. Från 1 april 2021 är den sänkt till max 45 000 kr. Bonusen sänks med 583 kronor per utsläppt gram koldioixid upp till 60 gram. Om bilen släpper ut mer, dvs 61 upp till 90 gr/kilometer får den varken bonus eller högre årsskatt.  (De har bara den obligatoriska fasta årsskatten på 360 kronor. ) Det innebär att dessa drivlinor kan få upp till 16 500 kr mindre i bonus. Anledningen är att utsläppsgränsen för när en bil kan ta del av bonusen är förändrad från dagens 70 gr koldioxid per km till nya 60 gram koldioxid per km. Det här medför att vissa laddhybrids-modeller med kort räckvidd kommer hamna utanför bonussystemet och ej bli berättigad någon bonus.

Fler erbjudanden från Hyundai:

Designad för framtiden

Demobil finns hos oss

Hyundai Bayon, full av fördelar

Uttryck din personlighet

Ioniq 5, designad för framtiden

Höjer ribban för elbilar

Hyundai Tucson plug-in

lanseringsrabatt 25 000 kr!

Kontakta oss

Skickar du ett mail så hör vi av oss så fort vi kan!

Not readable? Change text. captcha txt