Privatperson

Som privatperson är det en bilkredit (avbetalning) eller privatleasing som är det mest fördelaktiga och enkla sättet att finansiera ett bilköp.

Avbetalning:

Oavsett om du betalar av hela bilen under avtalstiden eller tar en kortare kredittid med ett förutbestämt restvärde som följer bilens värdeminskning, så har du alla de fördelar som en bilkredit ger.

För privatpersoner gäller konsumentkreditlagen. Det betyder att minst 20 procent av bilens pris erläggs som handpenning, antingen som kontantinsats eller i form av en inbytesbil. Resterande belopp betalas av månadsvis. Konsumentkreditlagen ger konsumenten ett starkt skydd som kredittagare i förhållande till andra kreditformer.

 • Använd bilen som säkerhet. En bilkredit kan bara tas i samband med att du köper bilen, det innebär att du slipper andra säkerheter och det ger oftast en lägre räntekostnad.
 • Räntan är avdragsgill i deklarationen, det innebär att du får tillbaka 30 procent av räntekostnaden.
 • En bilkredit ger dig handlingsfrihet, eftersom du kan göra extraamorteringar eller lösa krediten när du vill utan extra kostnad.
 • Du kan komplettera ditt billån med Serviceavtal, Låneskydd och Bilgaranti för extra säkerhet.
 • Kreditbesked direkt hos Alanders Bil, det innebär att du skulle kunna åka iväg med din bil redan idag!

Privatleasing:

Genom oss får du möjlighet till ett nytt, bekvämt och ekonomiskt sätt att köra en ny bil. Allt ingår förutom drivmedel, vägtrafikskatt och eventuella böter. Försäkring tecknas av leasingtagaren eller billeverantören.

 • Leasingavgiften bokförs som en hyreskostnad det vill säga någon ränta redovisas ej.
 • Du behöver inte låsa kapital i ditt bilinnehav, då ingen kontantinsats krävs.
 • Grundservice ingår i leasingavgiften.
 • Leasingperiod mellan 12–36 månader. Efter leasingperiodens utgång lämnas bilen åter och möjlighet finns att välja en ny bil för ny leasingperiod.

Vi samarbetar med DNB Finans och hjälper gärna till vid finansieringsfrågor.

Företag

Som företagare kan både leasing och avbetalning vara aktuellt. Leasing är i grunden en hyra där leasinghyran bokförs som driftskostnad.

Leasing:

Den stora fördelen är att halva momsen på leasingavgiften är lyftbar medan ett köp av bil med kontanta medel eller andra låneformer som checkkredit inte ger något momslyft alls!
Dessutom är det en låneform som inte försämrar företagets soliditet och likviditet.

 • Halva momsen avdragsgill på alla hyror, både på ev. första förhöjd (extra leasing-hyra) och de löpande månadshyrorna.
 • Alla leasinghyror är avskrivningsbara som en kostnad till 100 procent.
 • Du kan komplettera ditt billån med Serviceavtal och Bilgaranti för ett enkelt och smidigt bilägande.
 • En flexibel finansieringsform som kan anpassas efter företagets önskemål och efter bilens egenskaper.
 • Kreditbesked direkt hos Alanders Bil, det innebär att du skulle kunna åka iväg med din företagsbil/tjänstebil redan idag!
 • För vissa biltyper och vissa företag kan avbetalning vara aktuell, fråga din säljare så får du svar.

Vi på Alanders kan svara på frågor och ge dig råd för att hitta en finansiering som passar din situation.

Försäkringsförmedling:

Information om anknuten sidoverksam försäkringsförmedling
1. Identitetsuppgifter
Alanders Bilaffär AB
Rådhusgatan 90 C, 831 52 Östersund
556554-9507
063-18 19 16
www.alandersbil.se
2. Om förmedlingen
Alanders Bilaffär AB agerar för Folksam ömsesidig sakförsäkring vid förmedlingen av försäkringar och är registrerad hos Bolagsverket som anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare till Folksam ömsesidig sakförsäkring.
Detta kan kontrolleras hos
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 0771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se,
bolagsverket.se.
Folksam ömsesidig sakförsäkring kan lämna information till dig om en anställd hos Alanders Bil har rätt att förmedla försäkringar och om det finns några begränsningar i registreringen.
Alanders Bil lämnar inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.
Alanders Bil förmedlar försäkringar från Folksam, Länsförsäkringar, Trygg Hansa, Moderna,Dina, IF, Salus ansvar.

Alanders Bil står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, www.fi.se
E-post: finansinspektionen@fi.se.
När det gäller marknadsföring står
Alanders Bil under tillsyn av Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, telefon 0771-42 3300 , www.konsumentverket.se
e-post: konsumentverket@konsumentverket.se.

3. Information om försäkringsgivaren
Folksam ömsesidig sakförsäkring, org nr. 502006-1619, telefon 0771-950 950, som agerar under varumärkena Hyundai och Mazda, är försäkringsgivare.
Försäkringsgivaren är registrerad hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Försäkringsgivaren har ansvarsförsäkring och ansvarar för förmögenhetsskada som kan drabba dig som kund,
försäkringsgivare eller annan på grund av att försäkringsförmedlaren i sin
försäkringsförmedlingsverksamhet åsidosätter sin skyldighet att tillämpa god
försäkringsförmedlingssed i enlighet med 4 kap. 16 § lagen om försäkringsdistribution.

4. Klagomål
Om du är missnöjd med det sätt på vilket Alanders Bil distribuerat försäkringen till dig, ska du i första hand vända dig till Alanders Bil.
Om du inte är nöjd med ett beslut i ett försäkringsärende ta först kontakt med den hos försäkringsgivaren som handlagt ärendet.
Är du fortfarande inte nöjd kan Kundombudsmannen Folksam kan göra en opartisk bedömning av ditt ärende och kan sedan rekommendera Folksam att ändra sitt beslut.
Prövningen är kostnadsfri. Kontakta kundombudsmannen på telefonnummer 020-655 253.
Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon; 08-508 860 00, webbplats; www.arn.se
e-post; arn@arn.se
dock inte om du är näringsidkare.
Du har naturligtvis alltid möjlighet att vända dig till allmän domstol, i första hand tingsrätt.
Övriga prövningsmöjligheter hittar du på folksam.se.

5. Innehav
Alanders Bil har inget kvalificerat innehav i Folksam och Folksam har å sin sida inget kvalificerat innehav i Alanders Bil AB.

6. Ersättning
För förmedlingen av försäkringar har Alanders Bilrätt till rörlig ersättning från Folksam

Vill du veta mer om finansieringsalternativen?

Att köpa bil är alltid ett stort beslut. Vill du att någon av oss kontaktar dig så kan du använda formuläret här nedan.

  Kontakta oss

  Skickar du ett mail så hör vi av oss så fort vi kan!

  Not readable? Change text. captcha txt