För att värna om miljön får samtliga anställda på Alanders genomgå en godkänd miljöutbildning. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla vår miljöpolicy genom att:

• Allt avfall från oss ska sorteras noga i godkända behållare, vi ska även verka för mindre utsläpp av avgaser och skadliga ämnen i luft, mark och vatten.

• Var och en hos oss har ett eget ansvar och måste vara noggrann med både användning och avfallet från produkterna.

• Vi strävar efter att använda miljövänliga och återvinningsbara produkter för att minimera påverkan i vår omgivning.

• Vi informerar gärna våra kunder om våra produkters miljöpåverkan vad gäller bilar, däck, oljor och övriga tillbehör och verkstadsprodukter.

• Våra leverantörer ska alltid kunna miljödeklarera sina produkter.

Kontakta oss

Skickar du ett mail så hör vi av oss så fort vi kan!

Not readable? Change text. captcha txt